Sekretriat Pengurusan Zakat Negeri-Negeri

SPZN

Sekretariat Pengurusan Zakat Negeri-Negeri

Visi

‘ Menjadi Sekretariat Pengurusan Zakat Negeri-Negeri Yang Berwibawa Dan Bertaraf Dunia ‘

Misi
‘ Memantapkan Dasar Dan Pengurusan Operasi Zakat ‘

Objektif

– Membangunkan Dasar Tadbir Urus Institusi, Operasi Kutipan Dan Agihan Zakat
– Membuat Penyelarasan Operasi Kutpan Dan Agihan Zakat
– Meningkatkan Kualiti Pengurusan Institusi Zakat